top of page

Wat is pijn?

Bijgewerkt op: 7 sep. 2022


Wat is pijn? Hoe komt het dat ik veel pijn voel terwijl er niks aan de hand lijkt en niemand wat kan zien?


Het jaar is 1979(!) wanneer vele wetenschappers bij elkaar komen om goed vast te stellen wat pijn is. Er is namelijk wat bijzonders aan de hand. Lange tijd werd gedacht dat pijn samen ging schade aan het lichaam. Meer schade zou simpelweg tot meer pijn moeten leiden. Maar alle onderzoeken wezen op iets anders. Het lukte niemand om aan te tonen dat pijn en schade samen gaan!


Ze kwamen wel de volgende zaken tegen:

– Veel schade waarbij mensen weinig pijn voelen.

– Geen schade waarbij mensen veel pijn voelen.

– Niemand met hetzelfde probleem gaf aan op dezelfde manier pijn te voelen.

De wetenschappers kwamen tot de volgende conclusie:

‘Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging.’


Niet de meest toegankelijke zin om te lezen. Als we de zin ontleden vanaf het begin, lezen we dat pijn onplezierig is. Wanneer we iets pijn noemen, bedoelen we dat het niet prettig is.


Een sensorische en emotionele ervaring. Dit zijn twee erg brede termen. Sensorisch heeft te maken met waarnemen, er wordt dus ‘iets’ waargenomen. Emotioneel betekent dat pijn ook altijd met gevoel te maken heeft. Dat moet ook wel, want als iets onplezierig is heeft dat direct al te maken met emotie.


En dan komt het. Die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging. Kortom: er hoeft geen schade in het lichaam aanwezig te zijn om pijn te voelen, alleen al de mogelijkheid dat er schade kan zijn kan tot pijn leiden.


Zelf leg ik het als volgt uit. Pijn is altijd echt en verschilt per persoon en situatie. Hoeveel pijn we ervaren hangt samen met heel veel factoren. Onze eerdere pijnervaringen, onze gedachten en overtuigingen, hoe we op dat moment in ons vel zitten en allerlei berichten die vanuit het zenuwen naar ons brein toegestuurd worden.


De belangrijkste les, is dat we zelf invloed uit kunnen oefenen op ons pijn. Omdat de hoeveelheid pijn die we ervaren sterk samen gaat met hoe we ons voelen, waar ons aandacht is, hoe we erover denken en hoe we met pijn omgaan. En op al deze zaken kunnen we zelf invloed uitoefenen.

0 opmerkingen

Comments


bottom of page