top of page
iStock-1140393669_1.jpg

Wie betaalt wat

Wanneer betaal je zelf, en wanneer niet

Psychologiepraktijk Fennema & Zantema heeft voor 2023 contracten met De Friesland, Zilveren Kruis, Achmea, Menzis en de verzekeraars die onder Menzis vallen. Bij deze verzekeraars wordt jouw behandeling volledig vergoed (je betaalt wel eigen risico).

 

Heb je een andere verzekeraar? Dan betaal je een deel van de kosten zelf. Gemiddeld zal jouw bijdrage per sessie tussen de €30 en €40 liggen. 

Daarnaast bieden we werkgeverstrajecten aan.

Werkgeverstrajecten


Fennema & Zantema biedt psychologische zorg via werkgeverstrajecten. In overleg met de werkgever wordt het traject en aantal sessies bepaald. We specialiseren ons hierbij in aanhoudende lichamelijke klachten, pijnklachten, vermoeidheid, long-COVID en burnout. In de meeste gevallen kan er op korte termijn een startgesprek gepland worden. Neemt contact met ons op voor vragen en om de mogelijkheden te bespreken.
 

Eerstelijnszorg - basis GGZ

Basis GGZ wordt vergoed vanuit je basisverzekering, dat betekent dat je geen aanvullende verzekering nodig hebt om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoedingen, tarieven en het Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Kijk op deze pagina voor meer informatie:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

De bekostiging van de ggz

Word je in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg? Dan krijg je te maken met een nieuwe bekostiging. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe je zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Het zorgprestatiemodel

Er is vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Je behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen hebt. Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting, waar FZ onder valt, zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt (intake).

  • Consult behandeling: bij behandeling ga je met jouw behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken.

  • Intercollegiaal overleg: als je behandelaar het noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.

  • Reistijd: als de behandelaar naar je toe moet komen.

  • Groepsconsulten: als je groepstherapie volgt.
     

De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan je zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg jij of jouw zorgverzekeraar betaalt. Er komen standaard tarieven voor verschillende beroepsgroepen, de duur van het consult, alsook voor verschillende soorten consulten. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. De indirecte tijd wordt niet meer apart genoteerd. Er zal in de tarieven een soort gemiddelde ‘administratie-tijd’ worden meegenomen.

 

Wat merkt je als cliënt ?

De zorg die je krijgt verandert niet. Je zal veel vaker op het overzicht van je verzekeraar een nota van de behandelaar zien. Je eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden. Je krijgt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. Zo weet je eerder welke kosten er zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

Wat verandert er op de rekening?

Je kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Je zorgverzekeraar krijgt rekeningen van jouw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van de zorgverzekeraar.

 

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat in op 1 januari 2022. Krijg je in 2021 een behandeling en loopt je behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert je zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

 

Vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op de rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

 

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. De zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaalt jouw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt je terug op de rekening.

 

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijken worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis GGZ behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde GGZ.

Ben je al in zorg en loopt de behandeling door in 2022? Dan hoef je geen nieuwe verwijzing van je huisarts.

Let op als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als je behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar jouw zorgverlener (volledig) vergoedt.

De duur van het consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Als je zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.

 

Werkwijze FZ hier omtrent: Zorgaanbieders mogen uitgaan van de geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Bij FZ worden er consulten van 45 minuten ingepland. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van de realisatie (geldt zowel naar boven als naar beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen.

 

Heb je op één dag meerdere keren contact met de zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Heb je nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan je zorgverlener of zorgverzekeraar.

Aanvullende informatie:

Een no show blijft voor rekening van cliënt. Het tarief voor no-show (sessie niet tijdig afgezegd) is €80,- per gemiste afspraak. Afspraak afzeggen? Doe het uiterlijk 24 uur van tevoren en voorkom kosten.

Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een 'DSM diagnose'. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen. Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt je geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Informeer bij je zorgverzekeraar of je behandeling vergoed wordt. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg dan geldt het uurtarief Onverzekerde ZorgProduct (OZP) dat voor rekening komt voor jou als cliënt. In die gevallen heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig. 

 

FZ heeft contracten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.

De basisverzekering heeft voor iedereen een verplicht eigen risico per verzekerde. In 2022 is dit verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde per jaar. Vergoeding voor een psycholoog valt onder het eigen risico. 

 

Het maximum OZP-tarief voor de  prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: €117,33 per sessie van 45 minuten. Het tarief voor deze niet-verzekerde zorg en voor zelfbetalers (behandeling zonder verwijzing) in de praktijk is €95,- per sessie van 45 minuten.

Coaching

Voor coaching hanteren we bij Fennema & Zantema een vast tarief van €130,- per uur, inclusief btw. Deze kosten betaal je zelf, tenzij je een overeenkomst hebt met bijvoorbeeld je werkgever over de vergoeding van je coaching.

 

Workshops en cursussen

De kosten van onze workshops en cursussen worden per dienst bepaald. Je krijgt een overzicht van de kosten voordat je besluit definitief een cursus of workshop te boeken.

Contact?

Niet gevonden wat je zocht?

Stel je vraag, dan nemen wij contact met je op.

bottom of page