top of page
9-04.jpg

Behandeling bij Aanhoudende Lichamelijke klachten.

Fennema & Zantema is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in combinatie met psychiatrische problematiek. NAH omvat diverse vormen van hersenbeschadigingen die tijdens of na de geboorte zijn ontstaan, zoals een beroerte, traumatisch hersenletsel, hersentumor, epilepsie of schade door zuurstoftekort.

 

De impact van NAH op het dagelijks leven is aanzienlijk, met veranderingen in fysieke, communicatieve, cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten. Onze klinisch neuropsycholoog, Elly Krist, beschikt over uitgebreide ervaring en expertise in de ouderenzorg, ouderenpsychiatrie, neuropsychiatrie, revalidatie, ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)?

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een overkoepelende term voor beschadigingen aan de hersenen die optreden tijdens of na de geboorte. De diversiteit aan oorzaken, zoals een beroerte, traumatisch hersenletsel, hersentumor, epilepsie of schade door zuurstoftekort, infectie, toxische stoffen of middelengebruik, maakt NAH een complexe aandoening. De impact ervan op iemands leven is aanzienlijk, met mogelijke veranderingen in fysieke, communicatieve, cognitieve, emotionele en gedragsaspecten.

Klachten door NAH 

Veranderingen in cognitie, emotie en/of gedrag bij NAH kunnen leiden tot dagelijkse belemmeringen. Hieruit kunnen psychiatrische aandoeningen zoals depressie, angststoornissen of traumatische stoornissen ontstaan. Het omgekeerde is ook mogelijk: iemand met bestaande psychische klachten kan NAH ontwikkelen, wat resulteert in een dubbele diagnose en complexe uitdagingen. Passende hulp rondom diagnose en behandeling is dan van groot belang.

Wat bieden wij?

Voor mensen met de combinatie van NAH en psychiatrische problematiek bieden wij uitgebreide diagnostiek. Dit omvat een intakegesprek, bij voorkeur met een naaste, psycho-educatie over de verschillende factoren die bijdragen aan klachten, en behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), traumabehandeling (o.a. EMDR), schemagerichte therapie en neurocognitieve behandeling. Onze behandelingen, vergoed vanuit de basis GGZ, zijn kortdurend en op maat.

Specifieke benaderingen en therapie

Ons ervaren team, onder leiding van klinisch neuropsycholoog Elly Krist, heeft expertise in neurologische, neuropsychologische en psychiatrische stoornissen. We streven naar een nauwgezette diagnostiek en bieden behandelingen in overleg met de cliënt, rekening houdend met wat werkt en haalbaar is. Hierbij sluiten we aan bij de hulpvraag van de cliënt (en diens omgeving).

Verschillende vormen van diagnostiek

Onze diagnostische mogelijkheden zijn divers en streven naar een grondig begrip van individuele behoeften. Ons diagnostisch pakket, dat zowel voor cliënten met NAH als zonder NAH geldt, omvat onder andere:

 •         Diagnostiek naar Psychische Klachten: 
  Tijdens een intakegesprek stellen we gerichte vragen en kunnen we vragenlijsten gebruiken om psychiatrische aandoeningen, zoals depressie of angstproblematiek, in kaart te brengen.

 •         Persoonlijkheidsonderzoek:
  Bij twijfels over de onderliggende persoonlijkheidsstructuur voeren we een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek uit. Dit omvat een intake, het invullen van diverse vragenlijsten, een interview, en een uitslaggesprek.

 •         Neuropsychologisch Onderzoek (NPO)*:
  Voor cliënten met NAH brengen we via een NPO eventuele stoornissen in het cognitief functioneren in kaart. Hierbij houden we rekening met ervaren cognitieve klachten en de relatie met het doorgemaakte NAH. Dit proces omvat een anamnese, soms een hetero-anamnese, verschillende testen, en een uitslaggesprek.

 •         Intelligentie-onderzoek:
  Soms biedt inzicht in de balans van verschillende factoren van intelligentie waardevolle informatie. Dit onderzoek bestaat uit diverse testen en een uitslaggesprek.

 •         Ontwikkelingsonderzoek:
  Voor cliënten met een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of autisme, voeren we een ontwikkelingsonderzoek uit. Dit omvat een anamnese, ontwikkelingsanamnese, en het invullen van specifieke vragenlijsten.
   

*In de optimale setting presenteren wij een uitgebreid diagnostisch pakket. In de basis GGZ is het merendeel van dit pakket haalbaar, met uitzondering van punt 3 van het NPO. Het verdient nadruk dat deze verschillende psychologische onderzoeken niet exclusief bestemd zijn voor cliënten met NAH, waardoor we flexibiliteit bieden om te voorzien in uiteenlopende behoeften. Daarnaast bieden we dit soort onderzoeken alleen als de indicatie er voor is, dat wil zeggen: dat een dergelijke inspanning voldoende meerwaarde heeft om in te zetten.

Verschillende vormen van behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT). Bij depressie, angst, problemen met zelfbeeld, inslaapproblemen en diverse andere psychische klachten kan cognitieve gedragstherapie uitkomst bieden. We passen dit aan vanwege de NAH, waardoor de behandeling beter te volgen is en beter aansluit.

 • acceptance and commitment therapy (ACT). Wanneer de behandeling zich vooral zou moeten richten op het leren leven met de klachten en het focussen op gerichte acties voor de toekomst, kan ACT passend zijn. ACT bij NAH is inmiddels enigszins onderzocht en is vrij werkzaam gebleken.

 • traumabehandeling (o.a. EMDR). Bij de aanwezigheid van een PTSS kan traumabehandeling worden ingezet. In de meeste gevallen zal er een keuze worden gemaakt tussen imaginaire exposure, imaginaire rescripting en EMDR.

 • schemagerichte therapie. Voor het behandelen van problemen binnen de persoonlijkheid is het zinvol om interventies vanuit de schematherapie toe te passen

 • Neurocognitieve behandeling. Voor het behandelen/leren omgaan met cognitieve functiestoornissen is het mogelijk om protocollaire behandeling te volgen. Dit is aanvullend op het behandelaanbod dat gericht is op psychische klachten.

 

Consultatie

Wij zijn van mening dat onze expertise niet alleen binnen onze instelling tot uiting zou moeten komen. Het is niet altijd nodig dat cliënten worden doorverwezen voor hun hulpvraag. Soms kan het vooral behulpzaam zijn dat wij tijdelijk ‘meekijken’ zodat de oorspronkelijke behandelaar weer verder kan. In dat geval is ons inschakelen voor consultatie zinvol.

 

Wat zijn de opties met betrekking tot consultatie?

 1. Ten behoeve van neuropsychologische diagnostiek: bijvoorbeeld wanneer de interpretatie van een neuropsychologisch onderzoek ingewikkeld blijkt of er differentiaaldiagnostische afwegingen te maken zijn waar de betrokken diagnosticus niet uitkomt. Een consult van anderhalf uur om het NPO mee te beoordelen en in gesprek afwegingen te maken kan dan worden aangevraagd. 

 2. Bij het vastlopen van een behandeling vanwege (een vermoeden op) NAH, kan een consult worden aangevraagd om de verschillende factoren die kunnen bijdragen aan dit vastlopen in kaart te brengen en nieuwe aanknopingspunten te bieden om de behandeling verder richting te geven.

 3. Andere vragen waarbij neuropsychologische expertise nodig blijkt, bijv. In het kader van moeilijk hanteerbaar gedrag, specifieke neurologische doelgroepen of meedenken rondom het beleid bij deze doelgroepen.

Hulp en ondersteuning

Buiten onze instelling zijn er aanvullende hulpbronnen voor mensen met NAH:

 

Meer informatie over NAH is te vinden op:

Tarieven en vergoeding

Bij onze behandelingen voor NAH streven we naar transparantie en toegankelijkheid. De kosten en vergoedingen voor behandelingen in de basis- of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Indien je doorverwezen wordt door een verwijzer, zoals de huisarts of specialist, worden de behandelingen veelal vergoed vanuit de basisverzekering. In het geval van behandelingen die door de werkgever worden aangevraagd, kan het zijn dat deze vergoed worden via de bedrijfszorgverzekering of aanvullende verzekeringen. Wij streven ernaar om tijdig en duidelijk te informeren over de kosten en mogelijke vergoedingen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of specifieke vragen omtrent de kosten van de NAH-behandeling.

Voor werkgevers

Werknemers die te maken hebben met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen levenslang hinder ondervinden. Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, hoofdpijn, overprikkeling en diverse cognitieve uitdagingen. Concentratieproblemen, moeite met taakwisseling, opslaan van nieuwe informatie, plannen en organiseren behoren tot de mogelijke moeilijkheden. NAH-patiënten kunnen ook hinder ondervinden bij de verwerking van visuele en verbale informatie, evenals bij het begrijpen en omgaan met sociale en emotionele prikkels, wat soms tot complexe of onprettige situaties in contact met anderen leidt.

In het kort, sommige werknemers met NAH ervaren uitdagingen bij het adequaat vervullen van hun werk en hebben mogelijk aanpassingen of ondersteuning nodig om comfortabel en succesvol te functioneren. Voor werkgevers die hulp zoeken bij het omgaan met deze uitdagingen, bieden wij verschillende producten aan:

 1. Eenmalig Advies: In dit advies brengen we de klachten in kaart en maken we knelpunten zichtbaar. Het resultaat is een advies met vervolgstappen.

 2. Diagnostiektraject: Afhankelijk van de vraagstelling voeren we een psychologisch onderzoek uit om eventuele cognitieve functiestoornissen in kaart te brengen.

 3. Overleg en Advies: We bieden mogelijkheden voor overleg en advies aan werkgevers over het effectief omgaan met werknemers die NAH ervaren.

Ons doel is om werkgevers te ondersteunen bij het creëren van een inclusieve werkomgeving en het optimaliseren van de arbeidsprestaties van werknemers met NAH.

Samenwerking en scholing

Wij willen graag onze kennis delen met andere hulpverleners en organisaties die zich ook hard maken voor deze doelgroep of die geïnteresseerd zijn er meer over te leren. Wij zijn van plan cursussen of workshops aan te bieden in de toekomst. Is er nu al een onderwerp waar je organisatie/vakgroep meer over zou willen leren? Zoek gerust contact met ons om na te gaan of wij dit zouden kunnen bieden. Neem contact met ons op via info@fennemazantema.nl voor mogelijkheden tot verdere samenwerking voor onderzoek, trainingen, gezamenlijke projecten, en cursussen voor werkgevers. 

Aanmelden 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website en met een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, werkgever of regiebehandelaar in de GGZ. 

Meer weten?

Heb je nog vragen? Wil je meer informatie over onze behandelingen bij pijn, angst, burnout of een depressie? We helpen je graag verder.

bottom of page