Werkwijze.

1 op 1 behandeling

Aanmelden

 

Aanmelden voor 1 op1 behandeling bij Psychologiepraktijk F&Z  kan via e-mail of telefonisch (zie contact). Bij telefonisch contact zullen wij vragen naar uw reden van aanmelding om een eerste inschatting te maken of ik u passende hulpverlening kan bieden. Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief voor Basis GGZ van een (huis)arts nodig.

 

Intake

 

Na aanmelding vindt een intake plaats, in een of twee gesprekken. We bespreken je achtergrond, leef- en werkomstandigheden, je psychische welbevinden en persoonlijke stijl. We stellen samen vast wat je met de behandeling wilt bereiken. Op basis van het intakegesprek krijg je een advies voor behandeling en worden afspraken voor een plan met doelen gemaakt.
Met jouw toestemming ontvangt je verwijzer een terugkoppeling, de diagnose en het behandelplan. Indien blijkt dat je klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor basis GGZ behandeling, dan zullen we met de verwijzer de mogelijkheden bespreken en indien gewenst een doorverwijzing verzorgen.

 

Naar de eerste afspraak vragen we jou het volgende mee te nemen:


– Identiteitsbewijs. Ik ben wettelijk verplicht je te identificeren voorafgaand aan de behandeling.
– Verwijsbrief huisarts. Indien je in aanmerking voor een vergoeding wilt komen, is dit ook verplicht.
– Verzekeringsgegevens. Deze zijn nodig indien je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding.

 

Je blijft zelf aansprakelijk voor de kosten van gesprekken die niet door de verzekering vergoed worden. Zie ook onder ‘Tarieven en vergoeding’.

 

Behandeling


De behandeling zal vervolgens zo snel mogelijk van start gaan, een behandeling duurt meestal tussen de 5 en 12 gesprekken. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. De behandeling bestaat uit verschillende therapievormen.
We zijn samen verantwoordelijk om de behandeling succesvol te laten zijn. De meeste verandering vindt buiten de therapiesessies plaats, dat betekent dat je ook tussen de gesprekken met je behandeling bezig gaat zijn, daar helpen we je bij. Bij het afsluiten van de behandeling, bespreken we wat je kunt doen om verder succes te hebben.
De gesprekken vinden plaats in de thuispraktijk, of als de therapie zich er voor leent en jij er voor open staat gemengd met sessies buiten of op een andere locatie.

 

Evaluatie


Om na te gaan of we samen op de goede weg zitten, bespreken we op meerdere momenten de behandeling. En als het nodig is passen we je plan aan. De behandeling wordt ook afgesloten met een evaluatie. We bespreken wat gelukt is en waar je de komende tijd nog aan kunt werken.

Vragen over kwaliteit.

Heb je vragen of opmerkingen over onze kwaliteit? Vul dan onderstaand formulier in.